Forstå børn med Videnshjulet på Børneliv

Børn leger både socialt og med dem selv. For dem består leg af de informationer og oplevelser, de har haft adgang til gennem deres liv. Jørn Martin Steenhold har sammensat Videnhjulet, der gør det muligt at få en langt bedre forståelse af det, der kendetegner børn i forhold til sociale interaktioner og eneleg.

Læs om personlig viden i Videnshjulet på borneliv.dk

Jørn Martin Steenhold har gjort det muligt at få en bedre forståelse af børns identitet og adfærd ved at skabe Videnshjulet. Du kan se selve Videnshjulets opdeling ved at tage ind forbi Børneliv. Selve hjulet er inddelt i kategorierne social-viden, personlig-viden, matematisk-viden, rumlig-viden, natur-viden, eksistentiel-viden, intuitiv-viden, musisk-viden, krops-viden og sproglig-viden. På hjemmesiden borneliv.dk er det muligt at klikke på kategorierne, hvor du kan læse meget mere om de forskellige emner. Gennem Videnshjulet er det muligt at læse om emner, der alle er vigtige for børns udvikling. Det gælder blandt andet personlighed, der er de træk og egenskaber, der definerer det enkelte individ. Videnshjulet viser og forklarer de mange faktorer, der har indflydelse på børns forståelse af verden og videre udvikling. Videnshjulet forklarer, at det er vigtigt, børn kan give udtryk for deres følelser, også selvom de ikke nødvendigvis stemmer overens med det, deres venner føler. Hjulet kommer også ind på børns normer, egen krop, følelser og familie, iblandt meget andet. Det er alt sammen noget, der findes under personlig viden – noget der er med til at skabe jeget.

Lær om barnets udvikling, leg og alt relateret

Ser du på Videnshjulets sociale viden, kan du måske få en bedre forståelse af følelser og sindsstemninger hos andre. Børn lærer allerede fra familien gennem deres leg og læring. Alle faktorer for udvikling kan opbygges via den rette leg og læring. Alle kategorier i Videnshjulet har en liste med 10 lege- og læringskategorier, der kan være med til at give forståelse af forskellige situationer og mennesker. Derudover forklarer Videnshjulet, hvordan man kan bruge hele kroppen for at udtrykke både følelser og ideer. Det er bl.a. gennem læring og leg med balance, cykling og klatring, som de fleste børn gør rigtig meget. Du kan bruge Videnshjulet som en guide, hvor du kan få en forståelse for børns udvikling og betydningen af læring gennem leg og aktiviteter. Du kan finde Videnshjulet hos borneliv.dk, hvor Jørn Martin Steenhold også har mange andre spændende artikler om børns udvikling gennem leg og læring.

Børneliv er sammensat af Jørn Martin Steenhold for at give adgang til forskningen af leg og legetøj i håb om at skabe en dialog på basis af denne forskning samt de bøger, han har skrevet.